Objavljena preliminarna lista dobitnika stipendije Grada Zavidovići

Grad Zavidovići je objavio preliminarnu rangu listu rang listu studenata prema broju bodova ostvarenih na Konkursu za dodjelu stipendija iz Budžeta Grada Zavidovići redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području grada Zavidovići za akademsku 2022/2023. godinu.

Na preliminarnoj listi se nalaze 22 studenta, dok tri studenta koja su aplicirala na ovaj oglas nisu u konkurenciji zbog nepotpune aplikacije.

Kandidati imaju pravo ulaganja prigovora na preliminarnu listu koja se podnosi Službi za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu Grada Zavidovići u roku od osam dana od dana objavljivanja preliminarne liste.

Listu je moguće pronaći na oglasnoj ploči zgrade Grada Zavidovići, kao i internet stranici Grada Zavidovići, te u prilogu.