Objavljeni oglasi za dodjelu pomoći u stambenom zbrinjavanju branioca i njihovih porodica

Od strane Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisan je Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju, odnosno rješavanju stambenog pitanja.

Nadležne gradske/općinske službe su objavile oglas na oglasnim pločama i internet stranicama, a pravo podnošenja zahtjeva imaju branioci i članovi njihovih porodica koji imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije.

Jednakokratne i bespovratne novčane pomoći se dodjeljuju u svrhu:

 1. izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 2. kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u 2022. ili 2023. godini;
 3. prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa utvrđenim procentom invalidnosti 70% V grupe i više, a što će Komisija Ministarstva cijeniti po pojedinačnim zahtjevima;
 4. sufinansiranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta;

Pravo na pomoć u stambenom zbrinjavanju, odnosno rješavanju stambenog pitanja po Oglasu
branioci i članovi njihovih porodica ostvaruju pod posebnim uvjetima i to da:

 1. imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje tri godine neprekidno do dana ponošenja zahtjeva, osim povratnika u Republiku Srpsku;
 2. nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bosne i Hercegovine;
 3. posjeduju valjanu dokumentaciju za izgradnju ili kupovinu stambenog objekta, prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa utvrđenim procentom invalidnosti 70% V grupe i više ili sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta;
 4. nisu bili korisnici nepovratnih sredstava Federalnog, Kantonalnog ili gradskog/općinskog budžeta, donatorskih i ostalih sredstava dodjeljenih u svrhu stambenog zbrinjavanja u iznosu većem od 5000 KM;
 5. nisu izvršili zamjenu, prodaju ili poklon stambenog objekta u ličnom ili vlasništvu članova zajedničkog domaćinstva;
 6. oni i članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavljaju privrednu ili drugu djelatnost, registrovanog kao privredno društvo;
 7. ukupna primanja domaćinstva demobiliziranog branioca i ratnog vojnog invalida sa stepenom invalidnosti od 20% do 60% ne prelaze iznos prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji
  Bosne i Hercegovine u 2022. godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i isti iznosi 1.114,00 KM.