Obnovljeni Javni poziv za učešće u Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida

JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja za 2021. godinu.

Za realizaciju Projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2021, predviđena su sredstva u iznosu od 200.000 KM, od kojih 100.000 KM osigurava Zavod, a 100.000 KM Vlada ZDK.

Projekt se realizuje s ciljem zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja, koja se nalaze na evidenciji Službe dan prije zaključivanja ugovora o radu sa poslodavcem (zapošljavanje), a u slučaju pokretanja vlastite djelatnosti, osobe koje se nalaze na evidenciji bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob.

Projektom je za osobe iz ciljne grupe, kojima se sufinansira zapošljavanje određeno sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i dijela neto plaće u iznosu od 600 KM mjesečno po osobi za SSS i NK, te iznos od 800 KM mjesečno za osobe u VSS do dvanaest (12) mjeseci.

Nezaposlene osobe iz ciljne grupe sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja bez obzira na vrstu djelatnosti/društvo, ostvaruju pravo na poticajna sredstva od 800,00 KM mjesečno na period do dvanaest (12) mjeseci.

Ukoliko korisnik u okviru pokrenute djelatnosti/društva, osim sebe zaposli i neku drugu osobu prijavljenu na evidenciju nezaposlenih iz ciljne grupe, mjesečno će mu se isplaćivati/refundirati sredstva dijela neto plaće u iznosu od po 600 KM po osobi za SSS i NK, te iznos od 800 KM po osobi sa VSS u trajanju do šest (6) mjeseci.

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava. U nastavku možete preuzeti tekst Javnog poziva, te obrasce prijave na isti.