Od subote skuplja registracija vozila u FBiH

Registracija vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će skuplja za 6,2 posto od subote, potvrđeno je iz Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

Stručni savjet Agencije je na 18. sjednici održanoj 30. augusta 2023. godine je usvojio izmjenu načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima, a koja je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 69/23.

Izmjenama je povećana osnovna premija sa 396 KM na 420,55 KM.

Navedene izmjene stupaju na snagu osmog dana od dana objave, odnosno od 16. septembra (subota) društva za osiguranje dužna su police autoodgovornosti izdavati u skladu sa istim.