Odobrena sredstva za kapitalne projekte gradova i općina u ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici dala je saglasnost za prenos prenosu sredstava u iznosu od 2,7 miliona KM za sufinansiranje kapitalnih projekata.

Saglasnost je data ministrici za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Draženski Subašić koja će da potpiše ugovore s općinama i gradovima o prenosu sredstava u iznosu od 2,7 miliona KM za sufinansiranje kapitalnih projekata u 2023. godini, a radi se o sredstvima podrške za kapitalne investicije iz Budžeta Federacije BiH.

Prema riječima ministrice finansija Dženane Čišije, koja je vodila današnju sjednicu, Gradu Zenica odobrena su sredstva u iznosu od 1.000.000 KM za projekat “Izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena u Zenici (1. faza)”, Općini Tešanj odobreno je 500.000 KM za projekat “Izgradnja sportske dvorane u Jelahu”, Općini Doboj Jug 400.000 KM za projekat “Rekonstrukcija i izgradnja sportskog centra Doboj Jug (1. faza)”, a Općini Kakanj odobreno je 300.000 KM za projekat “Rekonstrukcija i nadogradnja objekta Gradske biblioteke Kakanj”.

Gradu Zavidovići odobreno je ukupno 500.000 KM za dva projekta, a to su “Termoizolacija zidova i zamjena vanjske stolarije na zgradi JU Kulturno-sportski centar Zavidovići” (300.000 KM) i “Izgradnja pomoćnog terena sa pratećim sadržajem za nogomet uz Gradski nogometni stadion Zavidovići” (200.000 KM).