Održan nastavak 25. sjednice Općinskog vijeća Maglaj

Danas je održan nastavak 25. sjednice Općinskog vijeća Maglaj, a koja je uslijed nedostatka kvoruma prekinuta u četvrtak 30. marta.

Nakon što su prošle sjednice vijećnici odlučivali o 10 tačaka dnevnog reda, danas je razmatrano i preostalih 10 tačaka dnevnog reda.

Tokom današnje sjednice usvojen je Izvještaj o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica“ doo Maglaj za 2022. godinu, Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Općine Maglaj za 2022. -2024. godinu, Plan kapitalnih investicija Općine Maglaj za 2023. – 2025. godinu, Program poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2023.godinu i Odluka o dodjeli nagrada mjesnim zajednicama i pojedincima sa područja općine Maglaj sa kriterijima za dodjelu nagrade.

Informacija o stanju iz oblasti poljoprivrede na području općine Maglaj za 2022. godinu i Informacija o deminiranju, obilježavanju i uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na općini Maglaj u 2022. godini primljene su k znanju.

Potrebnu većinu nisu dobile sljedeće tačke dnevnog reda: Izvještaj o radu Komunalnog javnog društva doo Maglaj za 2022. godinu, Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2022. godinu, te Program rada mjesnih zajednica za 2023. godinu.

Na kraju sjednice, postavljena su vijećnička pitanja i pokrenute vijećničke inicijative.