Održan nastavak 7. sjednice kao i 8. sjednica Skupštine ZDK

U nastavku rada 7. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održane jučer, a koja je ranije prekinuta 25. aprila, zastupnici su se izjašnjavali o preostaloj tački dnevnog reda i tom prilikom Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu nije dobio potreban broj glasova zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bio prihvaćen.

Po završetku 7. sjednice, odmah je održana i 8. sjednice Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog reda Skupština je u skraćenom postupku donijela Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, predlagača Amele Granić, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, a potom je u okviru druge tačke dnevnog reda Skupština donijela Odluku o imenovanju Nezavisnog odbora.

Na jučerašnjoj sjednici predloženi zaključak o davanju saglasnosti na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu nije dobio potreban broj glasova zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bio prihvaćen. U izvještaju su dati prikazi finansijskog poslovanja u 2022. godini u kojoj je Zavod ostvario deficit sa ukupnim finansijskim rezultatom u iznosu-382.722 KM i ostvarenim ukupnim prihodima koji su iznosili 23.828.760 KM i rashodima od 23.211.482 KM.

U okviru naredne tri tačke dnevnog reda Skupština je razmatrala izvještaje o radu i poslovanju tri javne ustanove. Niti jedan izvještaj nije dobio potreban broj glasova zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bio prihvaćen, a riječ je o slijedećim izvještajima javnih ustanova koje Skupština Zeničko-dobojskog kantona jučer nije prihvatila:

  • Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu,
  • Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu,
  • Izvještaj o radu Javne ustanove „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona“ za 2022. godinu.

U okviru posljednje tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-decembar 2022. godine. Ni ovaj izvještaj nije dobio potreban broj glasova zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bio prihvaćen.