Održan sastanak premijera Nikšića sa gradonačelnikom Mujanovićem i radnicima Krivaje

Premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i Ministar Vedran Lakić u sjedištu Vlade danas su upriličili prijem za Gradonačelnika Hašima Mujanovića i predstavnike stečajnih povjerilaca i bivših radnika IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju Ferida Balića, Amerisu Saletović, Ramiza Mujića i Mirsada Hodžića.

Prilikom susreta Gradonačelnik Mujanović upoznao je Premijera Nikšića o aktuelnom stanju u lokalnoj zajednici Grada Zavidovići sa akcentom na stanje u IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju, socijalnom zbrinjavanju bivših radnika ovog preduzeća, uvezivanju radnog staža, penzionisanju zaposlenika kao i pomoći Gradu Zavidovići u kupovini imovine IP „Krivaja“ od strane Grada Zavidovići.

Iz ureda gradonačelnika Mujanovića istoču zadovoljstvu prijemom u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine od strane premijera Nikšića i ministra Lakića, ozbiljnošću njihovog pristupa prema iznesenoj problematici te kategoričnom stavu i opredjeljenju da se pomogne radnicima „Krivaje“ i Gradu Zavidovićima prilikom realizacije kupoprodajnog ugovora kao i pomoći našoj lokalnoj zajednici oko eventualne kupovine IP „Krivaja“ Zavidovići od strane Grada Zavidovići na prijedlog Gradonačelnika.

Premijer Nikšić je upoznat i sa problemima oko hotela „Kristal“ kao i nemogućnosti bilo kakvih aktivnosti na stavljanju u funkciju ovog hotela zbog neriješenih vlasničkih odnosa. Također, zatražena je i finansijska pomoć za kupovinu Krivajine vile koju bi, zajedno sa parnom lokomotivom – Ćirom, pretvorili u muzej i učinili turističkom atrakcijom.

Kupovinom imovine IP „Krivaja“ Zavidovići od strane Grada Zavidovići ovaj prostor bi učinili slobodnom industrijskom zonom, te bi zadovoljili potrebe svih investitora koji bi besplatno koristili imovinu s ciljem otvaranja proizvodnih pogona i osnivanje novih preduzeća. Time bi se stvorili uslovi za brži razvoj i napredak Zavidovića u svakom pogledu.

Pored navedenog Gradonačelnik je zamolio Premijera za hitnu novčanu pomoć bivšim zaposlenicima IP „Krivaja“ po modelu prethodne Vlade u iznosu od po 3000 KM za svakog radnika iz razloga što isti od prošle godine nisu primili niti jednu konvertibilnu marku ni po jednom osnovu. Premijer je tom prilikom obećao pomoć u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i zakonskim propisima.

Premijer Nermin Nikšić zahvalio je Gradonačelniku i saradnicima na današnjoj posjeti te se zajedno sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine stavio na raspolaganje Gradu Zavidovići i predstavnicima radnika IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju oko realizacije navedenog plana. U narednom periodu bi trebao biti održan još jedan susret na kojem će se analizirati zaključci sa današanjeg sastanka.

Gradonačelnik Hašim Mujanović Premijeru i ministrima u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine uputio je poziv za održavanje sastanka u Zavidovićima u mjesecu septembru.