Održan sastanak s prijevoznicima na registrovanim kantonalnim linija u ZDK

U prostorijama Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, ministar Adnan Šabani jučer je održao sastanak kojem su prisustvovali svi prijevoznici koji imaju registrovane redove vožnje na kantonalnim autobusnim linijama na području Zeničko-dobojskog kantona.

Na sastanku su razmatrani problemi sa kojima se susreću prijevoznici i putnici sa području ZDK-a u javnom linijskom prijevozu.

Nakon rasprave u kojoj su učestvovali svi prisutni konstatovano je da nisu u potpunosti zadovoljene potrebe putnika niti interesi prijevoznika bez obzira na veliku pokrivenost kantona registrovanim redovima vožnje.

S tim u vezi donesen je zaključak da prijevoznici za redove vožnje koje trenutno ne održavaju i za koje nemaju namjer odmah otpočeti održavati najdalje do 01.03.2024. godine dostave zahtjev ovom ministarstvu za njihovo brisanje iz Registra redova vožnje kantonalnih autobusnih linija.

Nakon provedenih aktivnosti po ovom zaključku, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline će zajedno s prijevoznicima nastaviti aktivno raditi na iznalaženju rješenja za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.

Očekuje se da će ove aktivnosti pridonijeti stvaranju učinkovitijeg sistema javnog prijevoza unutar ZDK-a, a ovo ministarstvo će nastaviti aktivno raditi na unapređenju ovog ključnog segmenta života građana, poručuju iz Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline.