Održana 10. sjednica Skupštine ZDK, Samir Karahasanović preuzeo mandat

Danas je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona u Zenici održana 10. sjednica Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva.

U uvodu sjednice je mandat zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona preuzeo Samir Karahasanović, naredni kandidat sa liste NES-a na Općim izborim 2022. godine, a nakon što se mandata odrekao Ramo Isak, novi ministar Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Potom je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog reda Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o javnim priredbama, a potom u okviru druge tačke dnevnog reda Skupština je prihvatila i Nacrt Zakona o mirnom okupljanju, predlagača zakona Vlade Zeničko-dobojskog kantona, te uputila u javnu raspravu u sve općine i gradove Zeničko-dobojskog kantona, sa rokom za provođenje javne rasprave od  30 dana.

U okviru treće tačke dnevnog reda Skupština je donijela Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, predlagača Vlade Zeničko-dobvojskog kantona.

Na današnjoj sjednici Skupština je razmatrala i Elaborat o opravdanosti promjene naziva Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici u Fakultet inženjerstva i prirodnih nauka Univerziteta u Zenici i po okončanju rasprave donijela Odluku o usvajanju Elaborata o opravdanosti promjene naziva Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici u Fakultet inženjerstva i prirodnih nauka Univerziteta u Zenici, kao i Odluku o promjeni naziva Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici u Fakultet inženjerstva i prirodnih nauka Univerziteta u Zenici.

U okviru pete tačke dnevnog reda zastupnici u Skupštini su razmatrali i zaključkom primili na znanje Izvještaj o finansijskoj reviziji Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2021. godinu, Ureda za reviziju institucija u Fedraciji Bosne i Hercegovine sačinjen u septembru 2022. godine.

Potom su razmatrali Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica i isti je zaključkom Skupštine prihvaćen.

U okviru posljednje tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za 2022. godinu koji nije dobio potreban broj glasova zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bio prihvaćen.