Održana 26. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

U srijedu 26. aprila je održana 26. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj. Vijećnici su razmatrali 11 tačaka dnevnog reda.

Usvojen je Periodični finansijski izvještaji Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31.03.2023. godine i Registar budžetskih korisnika. Nadalje, usvojena je Odluka o javnim priznanjima općine Maglaj, Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Bašić (Ibrahim) Esadu iz Misurića, općina Maglaj, radi oblikovanja građevinskih parcela, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“, po zahtjevu Stenaklić Hane, Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“, po inicijativi Općine Maglaj, te Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Bijela Ploča“, po zahtjevu Ćatić Husejina.

Također, vijećnici su usvojili: Odluku o objavljivanja Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj, Odluku o imenovanju Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj, Izvještaj o utrošku sredstava i realizaciji Plana i programa održavanja javnog zelenila na gradskom području sa finansijskim pokazateljima za 2022. godinu, te Izvještaj o utrošku sredstava i realizaciji Plana i programa održavanja javne higijene i zimskog održavanja gradskih javnih površina sa finansijskim pokazateljima za 2022. godinu.

Na kraju sjednice, postavljena su vijećnička pitanja i pokrenute vijećničke inicijative.