Održana 27. sjednica Općinskog vijeća Žepče

U utorak 31. oktobra je održana 27. sjednica Općinskog vijeća Žepče, a istoj su prisustvovala 23 vijećnika koji su raspravljali o šest tačaka dnevnog reda.

Prije dnevnog reda, vijećnici su uputili nekoliko inicijativa. Prva i druga tačka dnevnog reda, odnosno, finansijski izvještaj za period januar – septembar 2023. godine i Informacija o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2022/23 godinu su usvojene većinom glasova.

Pod trećom tačkom je bio Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva, a na istu poziciju je imenovan imenovan je Dragan Galić.

Preostale tri prijedloga dnevnog reda su također usvojena, a to su bili Prijedlog Odluke o izmjeni i dopune o građevinskom zemljištu, Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu „Hunes“ d.o.o. Žepče i prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Provedbenog urbanističkog plana za poslovni centar XP u Žepču po zahtjevu „K-Projekt“ d.o.o. Žepče.