Održana 28. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Jučer je održana 28. sjednica Općinskog vijeća Maglaja, a općinski vijećnici su razmatrali devet tačaka dnevnog reda.

Usvojena je Odluka o imenovanju Općinskog pravobranioca Općine Maglaj, Izvještaj o radu Javne ustanove Narodna biblioteka Maglaj, Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka Maglaj i Prijedlog kriterija za dodjelu stipendije redovnim studentima I i II ciklusa studiranja sa područja općine Maglaj za akademsku 2022/2023. godinu.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj o izmjeni Odluke o cijeni vode i odvodnji kanalizacije vraćena je nadležnim službama na doradu, a Informacija o stanju i kretanju nezaposlenosti i zapošljavanja na području općine Maglaj za 2022. godinu primljena je k znanju.

Potrebnu većinu nisu dobile sljedeće tačke dnevnog reda: Izvještaj o radu Javne ustanove Dom kulture Maglaj, Program rada Javne ustanove Dom kulture Maglaj, Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Maglaj, Program rada Javne ustanove Centar za socijalni rad Maglaj, Izvještaj o radu Javne ustanove Narodna apoteka Maglaj, Program rada Javne ustanove Narodna apoteka Maglaj, kao i Izvještaj o radu Javne ustanove Dom zdravlja Maglaj.

Na kraju sjednice, postavljena su vijećnička pitanja i pokrenute vijećničke inicijative.