Održana 32. sjednica Gradskog vijeća Zenica

U četvrtak 30. marta u Velikoj sali Grada Zenica održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Zenica, a razmatrano je devet tačaka.

Na početku sjednice Vijeće je prihvatilo Prijedlog o imenovanju pet članova Gradske izborne komisije Zenica. Za članove Izborne komisije Grada Zenica imenovani su Muamer Kovač, Kemal Efendić, Bojana Primorac, Suad Orlić i Maja Paškalj. Za predsjednicu Izborne komisije Grada Zenica imenovana je Almira Baručija-Kapidžić.

Gradsko vijeće razmatralo je problematiku rudara zeničkih rudnika, a u cilju podrške rudarima koji zbog neisplaćene plate za februar i toplog obroka za januar protestuju ispred zgrade Gradske uprave Zenica.

Vijeće je bez rasprave podržalo zaključak kojim Gradsko vijeće Zenica daje podršku rudarima rudnika RMU Zenica u njihovom nastojanju da se status rudnika i njihov status riješi u što kraćem roku, zatim da Gradsko vijeće daje saglasnost Gradonačelniku i Gradskoj upravi da u što kraćem roku izvrši deblokadu računa RMU Zenica te da Gradsko vijeće uputi zahtjev Vladi Federacije BiH, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i Upravi Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da u roku od 30 dana iznađu rješenje kako bi RMU Zenica izmirio svoje obaveze prema Gradu Zenica.

Usvojen je Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m² korisne stambene površine na području Grada Zenica kojim je utvrđena prosječna konačna građevinska cijena kvadratnog metra na području grada Zenica u iznosu od 1.500 KM.

Gradsko vijeće razmatralo je i usvojilo Program utroška sredstava iz Fonda za ekologiju za 2023. godinu kojim su planirana finansijska sredstva namijenjena za finansiranje projekata od značaja za zaštitu okoliša i poboljšanje uslova života na području grada Zenica, a u okviru zakonski i podzakonski određenih nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Programom su planirana sredstva koja se odnose na prenos sredstava iz 2022. godine u iznosu 975.597,16 KM, zatim sredstva koja se očekuju za uplatu u 2023. godini cca. 766.500,00 KM te sredstva koja su Gradu Zenica dodijeljena nakon aplikacija projektima na javne pozive u iznosu 70.000,00 KM. Prema ovom programu ukupno planirana sredstva iznose 1.742.097,16 KM.

Vijećnicima je predstavljen Program mjera za utrošak podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede u 2023. godini.

Podsticaji za ovaj program se odnose na poljoprivrednu proizvodnju u 2023. godini, a iznos planiranih sredstava je 770.000,00 KM.

Vijeće je također razmatralo i Program mjera za utrošak podsticajnih sredstava namijenjenih za oblast privrede u 2023. godini.

Svrha ovog programa je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za djelovanje preduzetnika i obrtnika, a ciljevi su povećanje broja novootvorenih firmi i obrta, kreiranje novih radnih mjesta, zapošljavanje nove radne snage, ekonomsko osnaživanje žena i promocija ženskog preduzetništva, unapređenje samozapošljavanja i zapošljavanja, te poboljšanje općih uslova za razvoj konkurentnosti obrta, mikro i malih preduzeća na području Grada, kao i razvoj preduzetništva mladih temeljenog na znanju i inovacijama.

Sredstva za provođenje Programa mjera za utrošak podsticajnih sredstava namijenjenih za oblast privrede planirana su Budžetom Grada za 2023. godinu u iznosu od 300.000,00 KM.

Program obuhvata realizaciju četiri mjere i to Podsticaj za “Moj prvi biznis u Gradu Zenica – START UP“, Podsticaj razvoja postojećih obrta, mikro i malih preduzeća, Podsticaj za jačanje i razvoj ženskog preduzetništva i Podsticaj za tradicionalne zanate.

Na kraju sjednice razmatrana su vijećnička pitanja i inicijative te pitanje revizije ugovora u oblasti pružanja komunalnih usluga zaključenog između Grada Zenica i društva ALBA Zenica.