Održana press konferencija povodom 100 dana rada Vlade ZDK

Jučer je upriličena press konferencija za medije povodom 100 dana rada nove Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a na kojoj je govorio njen premijer Nezir Pivić.

Premijer Pivić izjavio je da Kantonalna bolnica Zenica (KBZ) ostaje u fokusu Vlade koju predvodi te da razvoj ove najveće javne zdravstvene ustanove u našem kantonu nema alternativu. Za zastoj razvojnih projekata u KBZ-u je okrivio vlasničku tužbu Grada Zenica.

Imamo gotov projekat, a postoji i ogromna potreba za interventnom kardiologijom. Vlada ZDK će uskoro objaviti planove i viziju razvoja Kantonalne bolnice Zenica. Razvoj nema alternativu, ali razvijati bolnicu u sadašnjem krugu ili tražiti neku novu lokaciju za KBZ, čak i u drugim općinama. Ako budemo prinuđeni i ne budemo imali podršku Grada Zenica, što da ne“, kazao je premijer Pivić.

Naglasio je da Vlada “neće ulaziti u besplodne rasprave s gradonačelnikom Zenice Fuadom Kasumovićem“, koji je podnio tužbu te na Vrhovnom sudu ishodovao upis zemljišta u vlasništvo Grada Zenica.

Najavio je da će Grad Zenica uskoro dobiti ponudu da se očituje šta želi s KBZ-om, nakon čega će donijeti odluku da li će ZDK i dalje ulagati u tu ustanovu ili će graditi potpuno novu bolnicu.

Premijer Pivić je najavio je skoro donošenje kantonalnog zakona o porijeklu imovine ZDK i zakona o borbi protiv korupcije. Istakao je da će se Zakon o porijeklu imovine izabranih dužnosnika, koji još nije usvojen na višim nivoima, odnositi i na izabrane dužnosnike na lokalnom nivou u ZDK.

I da svi opravdamo svoju imovinu, koji je bilans imovine i kako smo stekli imovinu. To je borba protiv korupcije i to ćemo veoma brzo raditi“, poručeno je medijima.

Kantonalni premijer je kazao da je formiran Ured za borbu protiv korupcije, kao samostalan organ, koji je fokusiran i na uspostavljanje registara imenovanih lica i zaposlenih u organima ZDK-a. Prema njegovim navodima, trenutno traje unošenje podataka u registre koji bi uskoro trebali biti javno dostupni. Ovo su alati koji bi trebali pomoći da se smanje rizici od koruptivnih djelovanja.

Premijer je u svom izlaganju istakao da je Vlada na vrijeme usvojila sve važne finansijske dokumente, odnosno Budžet ZDK, koji iznosi 595 miliona KM, kao i finansijske planove Zavoda zdravstvenog osiguranja i Službe za zapošljavanje ZDK.

Prva smo vlada koja je koristila mogućnost isplate novčane naknade za sve zaposlenike, koju smo isplatili u iznosu 350 KM za 8314 zaposlenika. Istu pomoć je dobio i 281 zaposlenik Centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama te Penzionerskog doma sa stacionarom ZDK“, rekao je on, naglašavajući da ova naknada nije vezana za Uredbu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je omogućena isplata dvije prosječne plaće do polovine 2024. godine, a bez plaćanja doprinosa na te iznose.

Vlada je okončala i pregovore sa socijalnim partnerima te uvećala plaće zaposlenim na Univerzitetu u Zenici linearno za 250 KM svim uposlenim.

Dogovoreno je povećanje plaće zaposlenim u osnovnom i srednjem obrazovanju za 15 posto pa, trenutno, zaposleni u osnovnom i srednjem obrazovanju imaju najveće plaće u ovom sektoru u BiH. Osnovna plaća nastavnika sa VSS od 1. januara iznosi 1535 KM. Dogovoreno je povećanje osnovice za plaće sa 397,5 na 415 KM za policijske službenike te državne službenike i namještenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova ZDK, organima uprave i pravosuđu. To je trenutno najveća osnovica od svih kantona u FBiH“, naglasio je Pivić, potencirajući da Vlada vodi kvalitetan dijalog sa socijalnim partnerima te se zahvalio predstavnicima sindikata na njihovom pristupu pregovorima.

Istakao je da je ponosan na privredu ZDK, za koju je podvukao da je “kičma privredng razvoja FBiH i države BiH” te da je za privredu osigurano 14,5 posto više poticajnih sredstava nego 2023. godine.

Uvećana su i sredstva za poticaje poljoprivredi, sa prošlogodišnjih 5.250.000 KM na 6.000.000 KM, a za 25 posto uvećana su sredstva i za podršku sportu. Naglašeno je i uvećanje iznosa egzistencijalne naknade za ratne veterane sa 5 KM na 6 KM po mjesecu staža u oružanim snagama.

Na konferenciji je istaknuto da Vlada ZDK izvršava svoje obaveze po osnovu pravosnažnih sudskih rješenja te da je do sada izmireno ukupno 56 miliona KM. Prošlog mjeseca je izmireno 1,7 miliona, a do kraja 2024. bit će izmireno planiranih dodatnih 14,5 miliona KM. Pivić je naglasio da Vlada planira raspisati javni poziv za prikupljanje ponuda za isplatu sudski presuđenih potraživanja prema zaposlenim na budžetu ZDK, kako bi što prije izmirili sve obaveze koje opterećuju Kanton.

Također najavljena je i gradnja drugog dijela glavne gradske magistrale u Zenici. Pored toga, planirana je rekonstrukcija Zatvorenog bazena Industrijske škole u Zenici, sanacija puteva prema turističkim odredištima, projekat unapređenja sigurnosti pješaka u saobraćaju te uklanjanje arhitektonskih barijera s ciljem poboljšanja mobilnosti invalidnih osoba.