Održana svečana promocija 24. klase vojnika OS BiH, Zavidovićanin najbolji u klasi

Na lokaciji kasarne “Zaim Imamović”, 22. januara 2021. godine organizovana je svečana zakletva i ceremonija prijema 24. klase u profesionalnu vojnu službu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u početnom činu vojnika.

Nakon uspješno završene osnovne obuke, 135 pripadnika položili su svečanu zakletvu kojoj su prisustvovali komandant KOiD-a brigadir Slaven Blavicki, zamjenik komandanta NATO Štaba Sarajevo brigadir Olcay Denizer i glavni podoficir NATO štaba u Sarajevu zastavnik prve klase Francis Swirko.

Na samom početku ceremonije obratio se komandant Centra za osnovnu obuku (COO) pukovnik Alem Kaplan, koji je naglasio da je 24. klasa kandidata ovladala osnovnim vještinama, s izraženim timskim duhom te da su puni snage, optimizma i spremni da doprinesu ispunjenju misije svojih budućih jedinica. Pukovnik Kaplan posebno se zahvalio vojnim i civilnim licima  COO-a koji su imali odgovoran zadatak da obuče kandidate osnovnim vojnim vještinama i čestitao im na uspješno obavljenom zadatku.

Uz čestitke novim vojnicima dodao je da iz Centra odlaze sa uspješno usvojenim osnovnim vojničkim znanjima, vještinama i standardima koji su potrebni da časno služe u svojim budućim komandama i jedinicama, te da su njihovi rezultati na osnovnoj vojničkoj obuci garant da građani mogu imati povjerenje u odbrambeni sistem Bosne i Hercegovine.

Brigadir Blavicki je u ime Komande za podršku i Komande za obuku i doktrinu pozdravio sve prisutne te istakao da je završetak ove obuke i promocija nove klase vojnika uspjeh i ponos ne samo Centra za osnovnu obuku već i cijelih Oružanih snaga. Čestitao je kandidatima i istakao je da se ovdje njihovo obučavanje ne završava već da nastavljaju sa usavršavanjem u jedinicama u koje su raspoređeni. Posebno je čestitao kandidatima koji su imali najbolje rezultate u toku obuke.

Veliki trud i zalaganje pokazali su svi kandidati na obuci, a među njima je posebnu pohvalio dobio i Aldin Imširović iz Zavidovića kao polaznik koji je postigao najbolje rezultate tokom obuke 24. klase vojnika. Osim Imširovića pohvaljene su još i Milica Ivković i Asja Atiković.

U cilju sprječavanja širenja virusa COVID-19  kandidati ove klase nisu napuštali lokaciju kasarne tokom cijele obuke, što se pokazalo kao odličan model, jer nije bilo nijednog oboljelog tokom obuke.