Održana svečana promocija povodom prijema 25. klase vojnika u profesionalnu vojnu službu

Na lokaciji kasarne “Zaim Imamović” daans je upriličena svečana ceremonija povodom prijema 25. klase kandidata u profesionalnu vojnu službu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u početnom činu vojnika.

Polaganjem svečane zakletve 180 pripadnika od kojih su 22 žene, pokazali su spremnost da se pridruže ispunjavanju misije i zadataka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Na ceremoniji su prisustvovali zamjenik komandanta Komande za podršku za resurse brigadir Mrković, načelnik štaba Komande za obuku i doktrinu brigadir Petrušić, član komisije za prijem u OS BiH brigadir Bradić.

Na samom početku ceremonije obratio se komandant COO pukovnik Alem Kaplan, koji je kandidatima poručio da iz Centra za osnovnu obuku odlaze sa uspješno usvojenim osnovnim vojničkim znanjima, vještinama i standardima koji su potrebni da časno služe u svojim budućim komandama i jedinicama, čestitao im je na budućem zvanju i dodao da časno nose uniformu OS BiH i kvalitetno izvršavaju buduće zadatke.

Komandant Kaplan se ovom prilikom zahvalio vojnim i civilnim licima Centra za osnovnu obuku, a posebno komandirima desetina, vodova i četa koji su imali odgovoran zadatak da obuče kandidate osnovnim vojnim vještinama i čestitao im na pokazanom profesionalizmu i uspješno izvršenim zadacima obuke.

Kandidatima i prisutnim gostima obratio se i načelnik štaba Komande za obuku i doktrinu brigadir Petrušić koji je u ime Komande za obuku i doktrinu pozdravio sve prisutne te istakao da su kandidati ovom obukom samo započeli proces obučavnja za vojni poziv, a kroz rad u jedinicama će nastaviti obučavanje za svoj poziv. Brigadir je dodao da mu je drago što među kandidatima vidi i 22 pripadnice, što dokazuje da ravnoprvno zauzimaju mjesto u OS BiH, te je svima zaželio ličnu i porodičnu sreću, zdravlje i ispješnu vojnu karijeru.

Veliki trud i zalaganje pokazali su svi kandidati na obuci, a najbolje rezultate tokom obuke 25. klase vojnika postigli su Đukić Ratko, Šandal Irma i Ćorić Grgur, koji su ovom prilikom i pohvaljeni.