Općina Maglaj: Javni poziv za finansiranje biznisa marginaliziranih grupa žena i drugih grupa

Općina Maglaj je objavila Javni poziv za finansiranje biznisa marginaliziranih grupa žena i pripadnika drugih marginaliziranih grupa.

Poziv je raspisan na na temelju Preduzetničkog fonda za marginalizirane grupe žena i pripadnike drugih marginaliziranih grupa nastalog udruženim sredstvima Općine Maglaj i USAID-ovog Programa podrške zaštiti ljudskih prava (INSPIRE).

Podrška marginaliziranim grupama u razvoju biznisa ne predstavlja samo takmičenje između projekata za novi biznis nego je usmjerena ka poticaju marginaliziranih grupa da same osnivaju preduzeća ili obrt.

Organizaciju ovog programa vodi Općina Maglaj na temelju ciljeva iz strateških dokumenata. Ovim programom su definisane pojedinosti u smislu uvjeta za učešće na takmičenju, organizacije takmičenja i načina za odabir pobjedničkih ideja, kao i sklapanje ugovora za one koji odluče krenuti sa realizacijom dostavljenog poslovnog plana.

Na konkursu mogu učestvovati zainteresirani aplikanti, koji se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnici odnosno vlasnici registrovanog biznisa i nisu to nikada bili. Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe, sa prebivalištem na području općine Maglaj, koje imaju poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području općine Maglaj.

Javni poziv se raspisuje za podršku razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća marginaliziranih grupa i to:

  • žrtava nasilja,
  • samohranih roditelja,
  • nezaposlenih mladih do 35 godina,
  • dugoročno nezaposlenih ne uzimajući u obzir godine starosti,
  • osoba s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom,
  • osoba iz ruralnih sredina, te
  • osoba koje su na neki drugi način marginalizirane.

Iznos traženih sredstava po prijavi ne može biti manji od 10.000 KM, niti veći od 12.000 KM. Cijeli tekst poziva za više informacija je dostupan na internet stranici Općine Maglaj. Rok za prijavu je 10. novembar 2023. godine.