Općina Maglaj objavila Javni oglas za prijem namještenika

Općinski načelnik Općine Maglaj objavio je Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos.

Oglasom se traže namještenici na sljedećim pozicijama:

 1. Referent vatrogasac – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi civilne zaštite Općine Maglaj – Profesionalna vatrogasna jedinica
 2. Referent za održavanje premjera – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Maglaj – Odsjek za geodetske i imovinsko pravne poslove

Pored posebnih uslova navedenih u oglasu, kandidati mora ispunjavati i opće uslove propisan Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, a što podrazumije da je kandidat državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrstu i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH i da nije obuhvaćen članom IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi za prvu poziciju su:

 • srednja stručna sprema III ili IV stepen tehničkog smjera ili druga srednja škola,
 • da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine,
 • položen ispit za profesionalnog vatrogasca ili obaveza polaganja ispita u roku od godinu dana od dana prijema u radni odnos,
 • radni staž: jedna godina.

Posebni uslovi za drugu poziciju su:

 • SSS – IV stepen, geodetska škola,
 • položen stručni ispit,
 • poznavanje rada na računaru,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • radni staž: šest mjeseci nakon završene srednje stručne spreme.

Više informacija o načinu prijave je dostupno na internet stranici Općine Maglaj.