Općina Maglaj objavila poziv za odabir najljepšeg dvorišta i balkona

Općina Maglaj danas je objavila Javni poziv za učešće u takmičenju „Biramo najljepše uređeno dvorište i balkon“ na području općine Maglaj za 2023. godinu.

Poziv je otvoren za sve građane općine Maglaj, a birat će se najbolji u sljedećim kategorijama:

1. najljepše uređeno dvorište
2. najljepše uređen balkon

Zainteresovani građani obrazac prijave mogu preuzeti na pisarnici Općine Maglaj ili na internet stranici Općine Maglaj, a uredno popunjen i potpisan obrazac mogu predati na pisarnicu Općine Maglaj ili poslati na e-mail: [email protected], zajedno sa fotografijama u prilogu.

U prijavi je potrebno navesti za koju kategoriju se vrši prijava (uređeno dvorište ili balkon), ime i prezime učesnika takmičenja, adresa i broj telefona.

Slike prijavljenih dvorišta i balkona bit će postavljene i na facebook stranici Općine Maglaj radi glasanja, jer će se takođe birati i najljepše dvorište i balkon na osnovu prikupljenih glasova.

S tim u vezi, učesnici takmičenja uz prijavu trebaju poslati i fotografije dvorišta ili balkona, maksimalno pet fotografija, koje prijavljuju na takmičenje, na već ranije pomenuti e-mail.

Javni poziv je otvoren do 15.05.2023. godine, nakon čega će članovi Komisije izvršiti obilazak i sačiniti foto i video dokumentaciju o svakom prijavljenom dvorištu ili balkonu.

O datumu posjete učesnici takmičenja će biti blagovremeno obaviješteni.

Nakon izvršenog obilaska, na facebook stranicu Općine Maglaj postavit će se fotografije svih prijavljenih dvorišta i balkona radi glasanja, a rok za glasanje je 09.06.2023. godine.

Komisija će nakon završetka poziva, obilaska na terenu te provjere autentičnosti fotografija poslanih na e-mail, izvršiti bodovanje po kategorijama, prebrojati glasove na facebook stranici Općine Maglaj i utvrditi listu najbolje ocijenjenih prijava.

Odluku o izboru najljepšeg dvorišta i balkona za 2023. godinu donosi Općinski načelnik, na prijedlog Komisije za obilazak i bodovanje prijavljenih na takmičenje.

Za najbolje ocijenjene učesnike takmičenja obezbijeđene su novčane nagrade.

Prednost u ocjenjivanju će imati učesnici koji su se ove godine po prvi put prijavili na takmičenje kao i učesnici koji u prethodnim takmičenjima nisu bili nagrađivani.

Komisija zadržava pravo da može nagraditi i učesnike takmičenja koji su se i proteklih godina prijavljivali i koji su do sada bili nagrađivani.

Cilj ovog takmičenja je očuvanje tradicije uređenja dvorišta i balkona na području naše općine, te podizanje svijesti građana o značaju uređenja životnog prostora i očuvanja životne sredine.