Općina Maglaj: Objavljena konačna lista dobitnika boračkih stipendija

Općina Maglaj je obavijestila studente da je objavljena konačna lista dobitnika stipendija Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, odnosno, tzv. “boračkih stipendija”.

Podsjetimo, Z Portal je ranije radio analizu prema kojoj smo došli do zaključka da u Budžetu ZDK za ovu godinu nije planirano dovoljno sredstava kako bi svi studenti koji ispunjavaju uslove dobili stipendiju. Tako je Općini Maglaj dodijeljeno 160 stipendija, a na preliminarnoj listi je bilo 179 studenata.

U saopštenju Općine Maglaj je navedeno da je Ministarstvo prema visini budžetskih sredstava namijenjenih stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica u 2021.godini, a na osnovu procentualnog učešća branilačke populacije u odnosu na njihov broj u Kantonu i ostvarenog broja bodova na konačnoj listi, dodijelilo Općini Maglaj taj broj stipendija.

Dakle, svi kandidati koji su ostvarili 47 i više bodova na konačnoj listi Općine Maglaj će biti korisnici stipendije za 2020/2021. studijsku godinu.

Konačnu listu možete preuzeti OVDJE.

Studenti koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova po konačnoj listi će dobiti rješenja sa pravom žalbe u roku od osam (8) dana od dana prijema rješenja.