Općina Maglaj sutra organizuje Dan otvorenih vrata za dijasporu

U cilju intenzivnijeg povezivanja s dijasporom, kreiranja uslova za uključivanje dijaspore u proces odlučivanja na lokalnom nivou, uz unaprjeđenje i zadovoljenje potreba dijaspore za uslugama koje pruža Općina Maglaj, za srijedu 27. decembra 2023. godine je organizovan Dan otvorenih vrata Općine Maglaj.

Program će trajati u prostorijama Općine Maglaj od 9 do 12 sati, a Općinski načelnik sa saradnicima će kroz direktnu komunikaciju s Maglajlijama koji trenutno ne borave u Maglaju, u B2B formatu, informisati, pružiti odgovore, saslušati prijedloge i inicijative te razmijeniti iskustva i potreba te iznijeti prijedloge u pogledu unaprjeđenje saradnje Općine Maglaj i dijaspore.

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u razvojne procese općine Maglaj, sugerišete i date svoja mišljenja u vezi sa svim aspektima koji su od Vašeg i interesa Maglaja, kako bismo zajednički doprinosili sveukupnom lokalnom razvoju, očuvanju naše tradicije, kulture, običaja, ali i pokrenuli privrednu saradnju, a Maglaj učinili mjestom ugodnog življenja, stoji i pozivi Općine Maglaj.

Za određivanje termina moguće je najavit se putem e-maila [email protected] ili na broj telefona +387 32 465 810.