Općina Maglaj uputila poziv za finansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja

Općina Maglaj je danas objavila Javni poziv za sufinansiranje/finansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja sredstvima Budžeta Općine Maglaj za 2023. godinu.

Predmet poziva je prikupljanje prijava neprofitnih organizacija i udruženjasa područja općine Maglaj, za sufinansiranje/finansiranje projekata iz oblasti: kulture, sporta, zdravlja, rada sa osobama sa invaliditetom, socijalnih usluga, unapređenja standarda boračkih kategorija, prevencija bolesti ovisnosti, humanitarne djelatnosti, afirmacije mladih, očuvanja kulturno-historijske baštine i sličnih oblasti.

Pravo učešća i pravo na dodjelu sredstava imaju registrovana udruženja i neprofitne organizacije, čiji su projekti iz oblasti koje su predmet Javnog poziva, a koja ispunjavaju opće i posebne kriterije iz Javnog poziva.

Rok za podnošenje prijava je 10. februar 2023. godine, a više informacije je dostupno na ovoj adresi.