Općina Zavidovići: Za šest godina 90.000 KM ulaganja u sportsku infrastrukturu

GradNedavno usvojena Strategija razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021 – 2027. godine analizira potencijale i izazove našeg kantona u više sfera, te neophodne mjere kako bi se postigao napredak, a jedna od njih je i sport.

Tako je načinjena komparativna analiza za dva grada i pet općina u pogledu planiranih finansijskih izdvajanja za sportsku infrastrukturu u proračunima općina i gradova u ZDK u periodu od 2014. do 2019. godine.

Očekivano, Grad Zenica je planirao izdvajanje najviše sredstava od svih općina i gradova u ZDK. Sredstva planirana proračunom od 2014. do 2018. godine su iznosila 650.000 KM po godini, dok je 2019. taj iznos povećan na 780.000 KM.

Potom slijedi Grad Visoko koji je od 2014. do 2019. proračunom planirao 1.122.953 KM za sportsku infrastrukturu, a najviše je planirano 2014. godine – 569.000 KM.

Općina Usora je planirala ukupno 290.260,50 KM, od čeka veći dio u 2019. godini, odnosno, 231.203 KM za prvu fazu sportske dvorane Žabljak i stadion Topolik.

Nakon što u period od 2014-2016. nije bilo planiranih izdvajanja, Općina Breza je u period od 2017-2019. godine planirala 122.471 KM.

Općina Zavidovići je planirala izdvajanje 90.000 KM, odnosno, po 30.000 KM godišnje u periodu od 2017-2019. godine.

Općina Tešanj je planirala u svom proračunu 67.500 KM u navedenom periodu, a Općina Doboj-Jug tek 5000 KM.

Općina Žepče i Općina Vareš nisu imali planirana izdvajanja za sportsku infrastrukturu u datom periodu.

– Evidentno je da su samo Grad Zenica i Grad Visoko sustavno, planski i kontinuirano ulagali značajna financijska sredstva u proteklom periodu od 6 godina, kao i djelimično općina Usora. Financijska ulaganja u manjoj mjeri su imale općine Breza, Zavidovići i Tešanj, dok je općina Doboj-Jug imala vrlo mala i neznatna ulaganja, a općine Vareš i Žepče u periodu od 2014. do 2019. godine nisu imale nikakva financijska ulaganja za sportsku infrastrukturu. Na osnovu svega navedenog mišljenja smo da, za izuzev nekoliko gradova na području Zeničko-dobojskog kantona, uložena financijska sredstava za sportsku infrastrukturu nisu dovoljna da bi se poboljšali uvjeti za trenažno-natjecateljske aktivnosti sportskih klubova kao i sportsko-rekreativne aktivnosti stanovništva, navedeno je u Strategiji.