Općina Žepče objavila poziv za dodjelu pomoći porodicama s troje i više djece

Općina Žepče je objavila Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu provođenja aktivnosti Pomoći porodicama/obiteljima s troje i više djece u školskoj/akademskoj 2023/24. godini.

Predmet ovog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu novčanih sredstava iz Budžeta/Proračuna Općine Žepče za 2023. godinu, a u svrhu provođenja mjera „Pomoći obiteljima sa troje i više djece“ koji redovno pohađaju osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje, u vidu jednokratne novčane pomoći u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini.

Za namjenu iz prethodne tačke, u Budžetu je predviđeno 45.000 KM  koje će biti ravnomjerno raspoređene na svako dijete, uzimajući u obzir broj prijavljenih na poziv.

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:

  • kućnu listu
  • uvjerenje o prebivalištu (za svako dijete)
  • rodni list (za svako dijete, u originalu ili kopiji)
  • potvrdu škole/akademske ustanove da se nalaze na redovnom školovanju/studiranju
  • potvrdu banke o tekućem računu roditelja/staratelja

Javni poziv ostaje otvoren do 15.7.2023. godine, a neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Sve prijave je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, izravno na Protokol Općine Žepče ili poštom na adresu: Općina Žepče ul. Stjepana Radića br: 2, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, s naznakom: Prijava na Javni poziv za novčanu pomoć obiteljima sa troje i više djece na školovanju/studiju.