Općina Žepče objavila poziv za javnu raspravu po Nacrtu Budžeta Općine Žepče za 2024. godinu

Općinsko vijeće Žepče je na 28. sjednici, održanoj 30.11.2023. godine, utvrdilo Nacrt Proračuna/Budžeta Općine Žepče za 2024. godinu, kao i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna/Budžeta Općine Žepče za 2024.godinu, te je donesen zaključak po kome se otvara javna rasprava koja će trajati do 11.12.2023.godine.

Završna javna rasprava će se održati 11.12.2023. godine (ponedjeljak) u 13 sati, u Sali Općinskog vijeća Žepče (Dom kulture Žepče),

Nacrti dokumenata će biti objavljeni na internet stranici Općine Žepče, a dokumenti su dostupni na uvid svim zainteresiranim na info centru Općine Žepče i u Službi za gospodarstvo i financije Općine Žepče.

Iz Općine Žepče mole sve zainteresovane da sve eventualne primjedbe i prijedloge dostave u pismenoj formi navedenoj službi.