Općina Žepče objavila poziv za pomoć obiteljima s troje i više djece koja se školuju

Općina Žepče objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu provođenja aktivnosti „Pomoći obiteljima sa troje i više djece“ u školskoj/akademskoj 2024/2025. godini.

Predmet poziva je prikupljanje prijava za dodjelu novčanih sredstava iz Proračuna/Budžeta Općine Žepče za 2024. godinu, a u svrhu provođenja mjera „Pomoći obiteljima sa troje i više djece“ koji redovno pohađaju osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje, u vidu jednokratne novčane pomoći u školskoj/akademskoj 2024/2025. godini.

Za namjenu iz prethodne tačke, u Budžetu Općine Žepče je predviđeno 50.000 KM koje će biti ravnomjerno raspoređene na svako dijete, uzimajući u obzir broj prijavljenih na poziv.

Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti

  • kućnu listu,
  • potvrdu škole/akademske ustanove da se nalaze na redovitom školovanju/studiranju,
  • potvrdu banke o tekućem računu roditelja/staratelja.

Javni poziv ostaje otvoren do 1.7.2024. godine. Sve prijave je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, izravno na Protokol Općine Žepče ili poštom na adresu: Općina Žepče ul. Stjepana Radića br. 2, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za novčanu pomoć obiteljima sa troje i više djece na školovanju/studiju).

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane. Zahtjev možete preuzeti na ovoj poveznici.