Općinski načelnik Žepča održao sastanak s direktorima javnih ustanova i preduzeća

Proteklog utorka Općinski načelnik Žepča Mato Zovko održao je sastanak s direktorima (ravnateljima) javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Žepče.

Sastanku je prisustvovala direktora JZU Gradska ljekarna Žepče Luca Zovko, zatim direktorica JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče dr. Ana Zlovečera Jukić, direktorica JU Opća biblioteka Žepče Sabina Maličbegović, direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko, direktor JP Komunalno d.o.o. Žepče Mirko Šumić, direktor JU Centar za socijalni rad Žepče Nedim Husičić i direktor JU Dom kulture Žepče Miroslav Ilić.

Osim načelnik Mate Zovke sastanku su prisustvovali i pomoćnica za graditeljstvo i prostorno uređenje Brigita Lovrić, pomoćnik za opću upravu i društvene djelatnosti Ilija Barešić i pomoćnik za gospodarstvo i financije Namik Maličbegović.

Općinski načelnik se zahvalio direktoricama i direktorima na radu i saradnji. Naglasio je potrebu za transparentnošću i suradnjom kako bi se osigurala efikasna provedba prioritetnih projekata u javnim ustanovama koje su značajne za cijelu lokalnu zajednicu. Naveo je i da je primjetno povećanje opsega poslova u javnim ustanovama i da će se s početkom pregovora Bosne i Hercegovine o članstvu u EU, poslovi dodatno usložiti.

Ravnateljica JU Dom zdravlja Žepče dr. Ana Zlovečera Jukić je izvijestila da je u 2023. zabilježen pad broja osiguranih osoba, te da je zabilježen porast kroničnih nezaraznih bolesti i malignih bolesti. Navela je da je poslovanje u 2023. godini bilo pozitivno, a da su investicije iznosile oko 250.000 KM. U 2022. godini je završena ambulanta u Begovom Hanu, a u 2023. je započeta gradnja ambulante u Željeznom Polju, čiji se završetak gradnje planira u 2024. U toku je i zamjena zemljišta za novi Dom zdravlja, kao i izrada projektne dokumentacije za novu zgradu Doma zdravlja.

U ime Gradske ljekarne Luca Zovko je navela da Ljekarna posluje blago pozitivno, kao i depo Gradske ljekarne u Novom naselju u sklopu zgrade hotela „Ministro“ koji je otvoren u 2022.godini.

Direktor Centra za socijalni rad Žepče Nedim Husičić je na sastanku kao pozitivnu stvar naglasio da su svi roditelji – njegovatelji koji ostvaruju pravo po Federalnom zakonu o roditeljima i njegovateljima, koji se primjenjuje od 1. januara 2022. godine uvedeni u pravo. U 2023. godini je isplaćeno preko 8.200.000 KM naknada po različitim socijalnim osnovama.

U JP Komunalno d.o.o. Žepče je nabavljen još jedan kamion za prijevoz otpada, te se odvoz otpada proširuje na MZ Debelo Brdo. Komunalno poduzeće je uključeno u gradnju vodovoda na Gradini u MZ Lug.

Jedan od većih problema posljednjih godina je gubitak vode u mreži, te se radi na postavljanju vodomjera na pojedinačnim ograncima što smanjuje gubitke vode. Zastarjeli vozni park i nepostojanje deponije građevinskog otpada su neki od problema koje će se morati rješavati u narednom razdoblju. Među prioritetima za ovu godinu, direktor poduzeća Šumić je naveo završetak gradnje gradskog toplovoda prema Novom Žepču i Rekonstrukciju gradske vodovodne mreže.

Direktorica JU Opća biblioteka Žepče Sabina Maličbegović se zahvalila na suradnji i istaknula da su radnici nezadovoljni visinom plaće.

U Domu kulture Žepče je u 2023. godini ostvaren veliki plan digitalizacije kina, projekt u vrijednosti od preko 100.000 KM, od čega je 50% finansirala Općina Žepče, a 50% Fondacija za kinematografiju. Zahvaljujući otvorenju kina poslovanje u 2023. godini je najbolje do sada i Dom kulture sada posluje blago pozitivno.

Direktorica Razvojne agencije Žepče Janko je zahvalila svima na saradnji i svakodnevnoj komunikaciji potrebnoj za provedbu projekata. Prisutnima je predstavila projekte na kojima radi Agencija. Navela je kako se sve više mladih ljudi javlja sa željom za osnivanje vlastitog obrta, ali i za pohađanje obuka koje Razvojna agencija organizuje.

Na sastanku su identificirani ključni projekti i inicijative koji će biti prioritetni za buduće aktivnosti te se očekuje da će sumiranje rezultata i planova rada za 2024. godinu poslužiti kao temelj za daljnju suradnju i koordinaciju između općinske uprave, javnih ustanova i poduzeća, kao i doprinijeti dugoročnom prosperitetu općine i njenih stanovnika.