Nedavno objavljeno

Religija

Večeras mubarek noć Lejletu-r-regaib

Mubarek noć Lejletu-r-regaib nastupa večeras u akšam, u četvrtak, 18. februara 2021. godine (6. redžeba 1442 po islamskom kalendaru). “Allahumme barik lena fi redžebe, ve ša’bane, ve beligna ramadan” je dova Muhammeda, alejhiselam, kojom vjernici ulaze u mjesec redžeb i mubarek noć Lejletu-r-regaib. Prva mubarek noć mjeseca redžeba je Lejletu-r-regaib, […]

Ze-Do

Kantonalni štab civilne zaštite ZDK usvojio Program rada za 2021.

Kantonalni štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona (KŠCZ) na 23. sjednici usvojio je Program rada KŠCZ za 2021. godinu. Programom je predviđen niz aktivnosti KŠCZ, od donošenja planskih dokumenata za finansiranje, opremanje i obučavanje struktura civilne zaštite, razmatranja stanja pripremljenosti, organizovanosti, opremljenosti i osposobljenosti za zaštitu i spašavanje svih nosilaca zaštite […]