Počele aktivnosti na restauraciji zavidovićkog Ćire

U Zavidovićima su počele ativnosti na restauraciji parne lokomotive “Kusače”, tzv. Ćire, a koji važi za jedan od simbola grada.

Nakon što su pripadnici Gradske profesionalne vatrogasne jedinice očistili prostor oko lokomotive, uklonili živicu i drugo rastinje, pristupili su i pripremama za farbanje same lokomotive i zaštitu od vanjskih uticaja.

Priprema se ogleda u otklanjanju sloja postojeće boje brušenjem i eventualne popravke ili zamjene dotrajalih dijelova, strogo vodeći računa da se ne naruši autentičnost ovog eksponata.

Podsjećamo, Grad Zavidovići otkupio je parnu lokomotivu “Kusače” od strane IP “Krivaja” d.o.o. u stečaju. Za ovu namjenu izdvojeno je 41.000 KM, odnosno 47.970 KM sa PDV-om.