Policijskoj upravi Zavidovići uručena nova službena vozila

Policijskoj upravi III (Zavidovići), odnosno policijskim stanicama u sastavu ove Policijske uprave danas su predana tri nova policijska vozila na korištenje, a radi se o jednom kombi i dva putnička vozila, čije je ukupna vrijednost preko 120.000 KM.

Predaji službenih vozila prisustvovao je Ministar unutrašnjih poslova Dario Pekić, a u pratnji policijskog komesara Semira Šuta, te predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti iz Zavidovića.

S ciljem da se sigurnost građana Zeničko-dobojskog kantona podigne na veći nivo, Ministarstvo unutrašnjih poslova početkom godine nabavilo je 16 novih službenih vozila za potrebe svih organizacionih jedinica Ministarstva. Nova vozila već su dobili policijski službenici u Zenici, Kaknju i Brezi, a u narednim danima bit će nastavljena dodjela i drugim policijskim stanicama na teritoriji Kantona.