Poziv mladima za obuku za omladinske lidere/ke u zajednici

Centar za mlade INPUT raspisao je poziv za obuku za omladinske lidere/ke u zajednici. Poziv je otvoren za mlade od 18 do 30 godina sa područja Zeničko-dobojskog kantona (Zenica, Visoko, Zavidovići,
Breza, Kakanj, Olovo, Vareš, Žepče, Maglaj, Tešanj, Usora i Doboj-Jug).

Obuka za omladinske lidere/ke namIjenjena je mladim ljudima koji imaju motivaciju da pokrenu nešto novo za mlade i učestvuju u kreiranju boljeg položaja mladih.

Cilj je da se obuče mladi koje žele da pružaju podršku mladima kroz različite aktivnosti i projekte u zajednici, kreirane na osnovu društvenih, ponašanja, zdravstvenih, razvojnih, i sigurnosnih potreba mladih, a s druge strane da ostvare i saradnju sa općinskim i gradskim službama za pitanja mladih, ka kreiranju boljeg položaja mladih u njihovim lokalnim sredinama.

Osnovna svrha jeste podsticanje mladih na aktivizam, kvalitetno provođenje slobodnog vremena i informisanje mladih.

Prijavi se vrše putem online obrasca: https://forms.gle/qer5RArqA8GF8nD69. Za sva dodatna pitanja možete se kontaktirati na e-mail: [email protected] ili putem kontakt telefona (viber): +387 62 116 343.

Rok za prijavu je 15.11.2023. godine do 13 sati. Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Lokalni omladinski servisi u ZDK“ uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta i Ministarstva za obrazovanje kulturu i sport ZDK.