Poziv za subvencioniranje troškova prijevoza učenika koji koriste javni prijevoz u Zavidovićima

Grad Zavidovići je objavio Javni poziv za subvencioniranje troškova prijevoza učenika srednjih škola koji koriste javni prijevoz na području Grada Zavidovići.

Pravo učešća na javnom pozivu za subvencioniranje troškova prijevoza učenika srednjih škola koji koriste javni prijevoz na području Grada Zavidovići za prvo polugodište školske 2023./2024. godine imaju učenici koji koriste javni prijevoz za pohađanje redovne nastave pod uslovima:

 • da imaju prebivalište na području Grada Zavidovići,
 • da su upisani kao redovni učenici u srednju školu na području Grada Zavidovići,
 • da putuju 3 i više kilometara,
 • da im mjesečna primanja ne prelaze 400 KM po članu domaćinstva,
 • da ne ponavljaju razred.

Uz uredno popunjenu prijavu na Javni oglas učenici su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijava prebivališta (ne starija od šest mjeseci);
 2. Dokaz da je redovan učenik srednje škole na području Grada Zavidovići (obavezan podatak o razredu);
 3. Izjava o zajedničkom domaćinstvu-kućna lista (ovjerena u šalter sali Grada, ne starija od 6 mjeseci)
 4. Dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva: uvjerenje o prosječenim prihodima zaposlenih za posljednja tri mjeseca ili ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti-obrazac SPR 1053 koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/Godišnju prijavu dohotka za prehodnu kalendarsku godinu,; za penzionere kopija posljednjeg čeka od penzije; za nezaposlene uvjerenje Službe za zapošljavanje, za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice, uvjerenje JU Centar za socijalni rad o ostvarivanju prava na stalnu novčanu pomć ili invalidninu i dr.
 5. Ovjerena izjava jednog roditelja učenika o ukupnim prihodima domaćinstva (Napomena: Izjavu o ukupnim prihodima potrebno je dostavljati u nadležnu Službu svaki naredni mjesec od 20. do 30. uz račun za kupljenu mjesečnu kartu za prethodni mjesec)
 6. Žiro račun jednog od roditelja

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli i web stranici Grada Zavidovići, a obrasci prijave i izjave mogu se preuzeti na INFO centru Grada Zavidovići i internet stranici Grada.