Predstavnici Sindikata policije MUP-a ZDK zadovoljni zbog usklađivanja isplatnih koeficijenata

Predstavnici Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK) su sa nadležnim zvaničnicima Vlade Zeničko-dobojskog kantona postigli dogovor na usklađivanje isplatnih koeficijenata.

Saopštenje koje je stiglo na našu adresu iz Sindikata MUP-a ZDK, a koje potpisuje predsjednik Vlatko Popov, prenosimo u cjelosti u nastavku:

Predstavnici Sindikata policije MUP-a ZE-DO kantona su nakon dugih i iscrpnih sastanaka održanih sa predstavnicima Vlade ZE-DO kantona, tokom prvog kvartala tekuće budžetske godine uz podršku resornog Ministra i iskazano razumijevanje od strane Vlade uspjeli postići dogovor oko usklađivanja isplatnih koeficijenata, a obzirom na reprezentativnost Sindikata policije isto se odnosi i na namještenike i državne službenike.

Time su se uposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova, a nakon dugo vremena, doveli u poziciju da sa istog polaznog nivoa mogu u budućem periodu, zajedno sa svim reprezentativnim Sindikatima ostalih budžetskih korisnika ZE-DO kantona aktivno uključiti u usaglašavanje načina isplate i visine zajedničke osnovice plaće korisnika budžeta ZE-DO kantona.

Sindikat policije, kako dosada, tako i ubuduće podržava zajedničku Sindikalnu borbu i aktivnu saradnju na poboljšanju svih aspekata socijalnog i ekonomskog statusa svih uposlenika koji se finansiraju iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona.