Prekinuta 25. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Jučer je prekinuta 25. sjednica Općinskog vijeća Maglaj, a zbog neprisustva dovoljnog broja općinskih vijećnika raspravi po tačkama dnevnog reda.

Prekid zbog nedostatka kvoruma je nastupio na osnovu člana 79. stav (3) Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj, a nastavak sjednice će biti održan kad se steknu uslovi za održavanje iste, a ne duže od roka od sedam dana, ukoliko su stečeni uslovi za njeno održavanje.

Podsjetimo, vijećnici Općinskog vijeća Maglaj su trebali raspravljati o 20 tačaka dnevnog reda, uključujući i izvještaj o izvršenju Budžeta za 2022. godinu, kao i u usvajanju Budžeta za 2023. godinu.