Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih

Fondacija Mozaik je i ove godine objavila javni poziv za društveno-korisne projekte mladih, a u ovu svrhu je predviđeno izdvajanje više od 770.000 KM.

Mozaik Omladinske Banke koje djeluje u 48 gradova/općina u Bosni i Hercegovini će zaprimati ideje timova mladih od 17 do 35 godina, a koji mogu da dobiju od 800 KM do 1500 KM bespovratnih sredstava.

Na poziv se mogu prijaviti timovi sastavljeni od tri do sedam članova, a projekti trebaju biti usmjereni na poboljšanje života mladih, društveno-isključenih grupa, ali i cjelokupne zajednice.

Projektne ideje je potrebno poslati putem platforme rolify.pro do 15. februara 2024. godine do 14 sati, a nakon toga će biti organizovano glasanje od 13. do 19. marta 2024. godine.

Kada je riječ o zajednicama iz Zeničko-dobojskog kantona, partnerske općine/gradovi među 48 njih u ovoj godini su Općina Breza, Općina Doboj Jug, Općina Tešanj, Općina Usora, Općina Vareš, Općina Žepče te Grad Zenica.

Više informacija o samom pozivu, kao i o načinu prijave moguće je pronaći na ovoj poveznici.