Preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika za školsku 2023/2024. godinu

Grad Zavidovići objavio je preliminarnu listu za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika – djeci branilaca za školsku 2023/2024. godinu, a ista se odnosi se na sve zahtjeve podnesene u propisanom roku.

Podnosioci zahtjeva koji su nezadovoljni listom imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za preispitivanje preliminarne liste.

Zahtjevi se podnose u roku od osam dana od dana objavljivanja na internet stranici Grada Zavidovići i isticanja na Oglasnoj tabli Grada Zavidovići, odnosno do 1. augusta.

Obrazac zahtjeva za preispitivanje preliminarne liste možete preuzeti na info-pultu Grada Zavidovići. U obrascu je potrebno navesti uočene greške i uz isti priložiti potrebne dokaze.

Preliminarnu listu je moguće preuzeti na ovoj poveznici.