Premijer Nikšić: Nesporna je posvećenost Vlade FBiH stvaranju novih vrijednosti na tržištu rada

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić učestvovao je jučer na konferenciji „Opterećenje cijene rada i tržište rada u FBiH“, koju je organiziralo Udruženje poslodavaca FBiH na Ilidži.

Ova konferencija okupila je kreatore ekonomskih politika, odnosno predstavnike vlasti i poslovne zajednice, a radi zajedničkog doprinosa rješenjima za kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, povećanje plata i životnog standarda građana, te konkurentnosti privrede FBiH.

Pozdravljajući prisutne, premijer Nikšić istakao je opredjeljenje Vlada Federacije BiH za reformske procese.

Od prvog mandata opredijeljeni smo da predmetnu tematiku stavimo u top prioriteta reforme rada Vlade. Naravno kako život ne počinje sa nama, niti će nakon nas stati, potpuno smo opredijeljeni da nastavimo implementirati obaveze iz strateških dokumenata koji su ranije rađeni sa međunarodnim partnerima. Usvojena Strategija razvoja Federacije BiH 2021-2027. godine opredjeljuje naše strateško usmjerenje, što je jasno vidljivo kroz naš mandatni program rada Vlade kao temeljni dokument na kojem zasnivamo sve naše operativne planove“, rekao je premijer Nikšić.

Pojasnio je da su ovom strategijom utvrđeni strateški ciljevi Federacije BiH. Riječ je o ubrzanom ekonomskom razvoju, prosperitetnom i inkluzivnom društvenom razvoju, resursno efikasnom i održivom razvoju, te transparentnom, efikasnom i održivom javnom sektoru.

Kao ključni prioritet premijer Nikšić istakao je osiguravanje snažne i pravedne ekonomiju koja će omogućiti održivi rast, poboljšati životni standard građana i smanjiti nejednakost.

Nesporna je posvećenost Vlade Federacije stvaranju povoljnog poslovnog okruženja, podsticanju investicija, podršci preduzetništvu, te stvaranju novih vrijednosti na poslovnom i tržištu rada. Naravno da su u vrhu prioriteta zaštita radničkih prava, te dostojanstva radnika kao pokretača ekonomskog razvoja. Uvažavajući trenutnu situaciju, kao i buduće potrebe, naši strateški ciljevi i opredjeljenja ogledat će se kroz društveno-ekonomski razvoj koji podrazumijeva razvoj konkurentnosti domaće privrede i tržišta rada, te održivost javne potrošnje. Jačanje privrede i konkurentnosti ključ je održivog i stabilnog rasta u cijeloj BiH kako bi se obezbijedio bolji životni standard i prosperitet građana“, istakao je Nikšić.

Dodao je da će, s druge strane, model stabilnog rasta privrede i jačanja konkurentnosti morati osigurati socijalnu jednakost i solidarnost svih slojeva stanovništva. Među strateškim opredjeljenjima posebno je istakao efikasan, transparentan i odgovoran javni sektor.

Uz unapređenje vladavine prava, prioritetnim se ističe i stavljanje javne uprave u službu građana, te unapređenje odgovornosti u oblasti javnih finansija. Jedan od ključnih planskih dokumenata koji će biti obuhvaćen u mandatu Vlade FBiH je i Program ekonomskih reformi, a koji je značajan za proces pristupanja BiH Evropskoj uniji“, kazao je federalni premijer.

Kada je u pitanju fiskalna reforma, istakao je da ne postoji niti jedan razlog za njeno odlaganje, te da svi zajedno trebamo pronaći održiv model sveobuhvatne fiskalne reforme koja će ostvariti svoje ciljeve.

Prije svega želim uraditi sve što mogu da država sa svoje strane kreira stimulativni fiskalni okvir koji neće ugroziti socijalne funkcije države, ali će postaviti temelj nove konkurentnosti ekonomskog prostora FBiH u cilju zadovoljnijih i poslodavaca i radnika, sa posebnim osvrtom na privlačenje stranih, ali i domaćih investicija u funkciji dodatnog razvoja“, rekao je on.

Obraćujući se prisutnima federalni premijer je naglasio da je potrebno da svi zajedno kao socijalni partneri prihvate reformu u kojoj će se napraviti dugo očekivani iskorak.

Vlada koju predvodim definitivno ima jedinstveno opredjeljenje ostvarivanja ciljeva fiskalne reforme, a to su smanjenje troškova rada, povećanje plata posebno minimalne plate, povećanje konkurentnosti, rast proizvodnje i izvoza, destimulisanje uvoza i nova radna mjesta i smanjenje sive zone. Radna grupa koju sam formirao već nekoliko mjeseci radi na setu zakona iz fiskalne reforme. Najveći dio posla je iza nas“, naglasio je premijer Vlade FBiH.

Dodao je da se u ovom momentu vrše tehničke prilagodbe zakona, te fiskalne procjene.

Onda želim da napravimo zvaničan sastanak Vlade i Udruženja poslodavaca, Vlade i predstavnika sindikata, te da onda izađemo u javnost s brojevima. Ono što je važno i sa aspekta poslodavaca i radnika, a što danas želim naglasiti jeste da je Vlada opredjeljenja ići u značajno fiskalno smanjenje opterećenja rada“, rekao je premijer Nikšić.

Pojasnio je da se ide na rješenje kojim bi se osiguralo da se reforma smanjenja poreskog opterećenja rada direktno prelije u novčanike radnika. Bitnim je naglasio da provedba zakona o dohotku i doprinosima mora biti sinhronizirana sa online fiskalizacijom, u smislu približnog roka stupanja na snagu budžeta, jer odabrani pristup može značajno uticati na prihode budžeta Federacije.

Premijer je istovremeno najavio da bi na narednoj sjednici radne grupe trebala biti urađena analiza konačnih fiskalnih izračuna, a kako bi se donijela konačna odluka o modelu i definisao plan konsultacija sa socijalnim partnerima i savezom općina i gradova. Izrazio je nadu da bi o ovim reformskim zakonima Vlada trebala raspravljati u roku od mjesec dana.

Vlada FBiH je spremna biti lider jednog transparentnog procesa koji za rezultat treba da ima konkurentniji ambijent za sve naše preduzetnike, stimulativni okvir za nove investicije, ekonomski rast, novo zapošljavanje i bolji standard svih naših radnika. Spreman sam preuzeti odgovornost, rizik, biti izložen, jer za mene je patriotizam upravo to jačanje države, ekonomskog ambijenta, prava radnika, socijalnih prava, a ne isprazni populizam“, zaključio je premijer Nikšić.