Premijerka Mehmedić: Ovo su sredstva građana i finansijski planovi trebaju biti usvojeni na zadovoljstvo građana

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na sjednici održanoj ove sedmice dala je saglasnost na odluke o privremenom finansiranju JU Služba za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja ovog kantona za period 1.1. do 31.3.2023. godine.

Odlukom o privremenom finansiranju JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona utvrđeni su planirani prihodi u iznosu od 4.788.563 KM, a u istom iznosu u prvom tromjesečju predviđeni su i ukupni rashodi i izdaci. Planirani prihodi i primici Zavoda zdravstvenog osiguranja utvrđeni su u iznosu od 54.322.105 KM, a u jednakom iznosu utvrđeni su rashodi i izdaci ove ustanove.

Premijerka Amra Mehmedić rekla je da su ove odluke veoma važne, jer omogućavaju neometano funkcionisanje navedenih ustanova u periodu privremenog finansiranja.

Vlada žurno radi na izradi Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, tako da smo mišljenja i dat ćemo sve od sebe da ove odluke ne traju do predviđenog roka, nego da što prije imamo finansijske planove u čiju ćemo se izradu aktivno uključiti“, rekla je premijerka.

Vlada u prethodnom sazivu ranije je uputila u skupštinsku proceduru finansijske planove ove dvije ustanove za 2023. godinu, ali ih je premijerka Mehmedić povukla sa dnevnog reda 3. sjednice Skupštine održane 28. decembra, uz obrazloženje da nova Vlada nije učestvovala u izradi ovih planova, kao i da je na istoj sjednici Skupština donijela Odluku o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2023. godine.

U kratkom roku smo održali dvije hitne telefonske i tri sjednice Vlade. Nikakvih političkih konotacija nema, nego je naša namjera da se kao Vlada aktivno uključujemo, čitamo, razgovaramo i da imamo sastanke s direktorima. Mi smo ti koji treba da branimo i štitimo interese, jer su ovo sredstva građana Zeničko-dobojskog kantona. U tom smislu zaista želimo da se uključimo i potrudit ćemo se da ovi finansijski planovi budu što prije usvojeni na zadovoljstvo zastupnika i politika, a prevashodno svih građana našeg kantona“, kazala je Mehmedić.

Najavila je da će se prilikom izrade godišnjih finansijskih planova tražiti mogućnosti za poboljšanje gdje god je to moguće, navodeći primjer Zavoda zdravstvenog osiguranja da se za oko 10 posto ukupnog planiranih prihoda, po riječima direktora, odnosno oko 28 miliona KM, može raditi korekcija finansijskog plana.

To su izuzetno značajna sredstva i mi trebamo da vidimo u kojem pravcu da djelujemo. Poseban fokus mora biti na esencijalnu listu lijekova, odnosno umanjenja ograničenja na esencijalnu listu kako bi svi građani uživali veća prava na dostupnost lijekova “, navela je premijerka ZDK.