Preminuo dr. Velid Efendić, profesor na Ekonomskom fakultetu i bivši član Sabora IZ

Jučer je poslije kratke i teške bolesti u 40. godini preminuo dr. Velid Efendić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i bivši član Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Rođen je 16. aprila 1981. godine u Zavidovićima, a gdje je završio Opću gimnaziju 2000. godine. Dalje obrazovanje stiče na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a gdje 2012. godine stiče zvanje doktora ekonomskih nauka.

Bio je profesor iz oblasti islamskog bankarstva i finansija, a u periodu između 2014. i 2018. bio je i član Sabora Islamske zajednice u BiH.

Bio je aktivno uključen u uspostavljanje i organizaciju Bankarske akademije kao i Centra za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije, a uz to jedan je i od osnivača i članova upravnog odbora Evropske asocijacije za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije.

Imao je bogato profesionalno iskustvo, učestvovao je u brojnim edukativnim programima, objavio je veliki broj tekstova i radova, te je vodio i mnogo projekata.