Proglašen Budžet Općine Zavidovići za 2021. godinu

Obzirom da je održavanje 3. sjednice Općinskog vijeća Zavidovići odgođeno, Prijedlog Budžeta se neće razmatrati u zakonski predviđenom roku, koristeći se svojim ovlastima Općinski načelnik Hašim Mujanović danas je proglasio Budžet općine Zavidovići za 2021. godinu u iznosu od 12.361.399,00 KM.

Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH predviđa usvajanje budžeta od strane vijeća u prvih 90 dana budžetske godine, a ukoliko vijeće ne usvoji budžet u navedenom roku načelnik isti proglašava.

Podsjetimo, 26. februara je održana druga radna sjednica Općinskog vijeća Zavidovići. Kolegij Općinskog vijeća nije sazvao novu sjednicu u međuvremenu, a 23. marta Kolegij je donio odluku o odlaganju zakazivanja treće sjednice obzirom na nove restriktivne mjere u Federaciji BiH, a koje zabranjuju okupljanje od više od 20 osoba.

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća nije predviđena mogućnost održavanja online i telefonskih sjednica.