Provjerili smo: Koliko je vakcina stiglo u Zavidoviće, kako su utrošene i gdje se prijaviti za imunizaciju

U cilju informisanja građana općine Zavidovići poslali smo upit JU Dom zdravlja, a koji se tiče imunizacije protiv koronavirusa. Na naša pitanja danas smo dobili odgovore iz ove ustanove.

U JU Dom zdravlja Zavidovići do sada je pristiglo 1026 doza vakcina, te su sve aplicirane. Od ovoga broja, drugu dozu vakcine je dobilo 190 osoba.

Vakcine se daju prema preporuci Zavoda za javno zdravstvo FBiH osobama preko 60 godina starosti, zatim osobama ispod 60 godina sa nekim hroničnim oboljenjem, te javnim službama (policija, prosvjeta i drugi).

Plan imunizacije je limitiran vremenom i količinom vakcina dostavljenih iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane te distribucijom vakcina na nivou Bosne i Hercegovine, tako da se količina vakcina pristiglih početkom sedmice upotrijebi do kraja iste.

Pacijenti se za vakcinaciju prijavljuju u ambulantama porodične medicine koja ih registruje i u određenom terminu pozove na vakcinaciju, a trenutno je oko 1000 osoba prijavljeno za vakcinaciju u ovim ambulantama.