PUFBiH: Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2023. godinu

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike, pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi FBiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu porezne prijave.

Radi se o godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2023. godinu – Obrazac GPD-1051 koja se podnosi do 31. marta 2024. godine, zatim prijavi poreza na dobit za 2023. godinu do 31. marta 2024. godine, kao i godišnjoj prijavi poreza na imovinu za 2024. godinu, po kantonalnim propisima do 31. januara 2024. godine, a za Tuzlanski kanton do 28. februara 2024. godine.

Porezne prijave komunalne, kantonalne i općinske takse, podnose se u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaki kanton, odnosno općinu pojedinačno, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Sve detaljne informacije za porezne obveznike u vezi sa poreznim prijavama kao i obrascima nalaze se na web stranici Porezne uprave FBiH (www.pufbih.ba).