PUFBiH: Poziv poreznim obveznicima da podnesu porezne prijave

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike, pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima do 31. marta 2021. godine podnesu godišnju prijavu poreza na dohodak za 2020. godinu – Obrazac GPD-1051 i prijavu poreza na dobit za 2020. godinu, saopšteno je iz ove uprave.

Detaljno uputstvo Porezne uprave FBiH o vrstama i načinu prijave poreza, kao i potrebni obrasci, nalaze se na web stranici Porezne uprave FBiH.