Radnici “Šumarije Žepče” zasadili 3000 sadnica crnog bora

Uspješnu akciju pošumljavanja jučer su proveli radnici poslovne jedinice „Šumarije Žepče“, a na površini od jednog hektara u odjelu 194 GJ “Nemila Bistričak“ oko 20 radnika zasadilo je 3000 sadnica crnog bora.

Provedena akcija je dio ranije planirane akcije koja je trebala biti organizovana povodom 21. marta, Međunarodnog dana šuma, ali koja je odgođena zbog nepovoljnih vremenskih i epidemioloških uslova.

U toku ove ili naredne sedmice, ovsno od vremenskih prilika, trebali bi biti obavljeno dodatni šumsko-uzgojni radovi, čime će biti ispunjen plan pošumljavanja za proljeće u poslovnoj jedinici “Šumariji Žepče“, a koji je predviđao sadnju 46.900 komada sadnica crnog bora, bijelog bora, hrasta i smrče.