Raspisan konkurs za dodjelu boračkih stipendija za akademsku 2021/22 godinu

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendije studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za akademsku 2021/2022. godinu.

Na konkurs mogu aplicirati svi redovni i samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja u BiH i van granica BiH iz jednog porodičnog domaćinstva koji ispunjavaju uslove konkursa.

Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rat, a konkurs ostaje otvoren od 24. novembra do 13. decembra 2021. godine.

Cijeli tekst konkursa je moguće preuzeti ovdje. Iz Službe za upravu i pitanja boraca, raseljenih lica i izbjeglica pri Općinu Zavidovići dostavili su i dodatnu obavijest za podnosioce zahtjeva, a u kome se navodi da je Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o stipendiranju redovnog studija, te je shodno tome došlo do određenih izmjena u odnosu na prethodne godine. S tim u vezi, skreće se pažnja studentima da detaljno pročitaju tekst konkursa.

Obrazac zahtjeva s obrascima potrebnih izjava za apliciranje na navedeni konkurs je moguće preuzeti na ovom linku.