Rezultati konkursa za stručno osposobljavanje u Gradu Zavidovići

Na internet stranici Grada Zavidovići objavljeni su rezultati Javnog konkursa za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Zavidovići.

Komisija za provođenje ovog konkursa sastavila je listu kandidata na kojoj se nalazi 11 osoba, od čega su tri prijave odbačene.

Cijelu listu je moguće pogledati na ovoj adresi.