Rudari napustili protest ispred Vlade FBiH, ali neće proizvoditi ugalj do ispunjenja zahtjeva

Rudari iz Federacije BiH koji su od jučer protestvovali pred zgradom Vlade FBiH prekidaju proteste, ali njihov radnički neposluh će trajati sve dok njihovi uslovi ne budu ispunjeni.

Prisutnim radnicima koji su noć proveli na otvorenom se obratio predsjednik Sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić, a kojim je rekao da odgovore iz Vlade FBiH nisu dobili do 15 sati, a po pitanju svojih zahtjeva koje su im dostavili 18. novembra.

Kako je naveo, radnički neposluh je i dalje aktivan i ugalj u Federaciji BiH se neće proizvoditi dok se ne usaglase sa svim svojim stavovima.

Zahtjevi rudara su slijedeći:

  • Donošenje plana i programa uvezivanja radnog staža radnicima u rudnicima uglja u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda (EP)
  • Kontrola metodologije i načina utvrđivanja kalorične vrijednosti uglja, koji se isporučuje iz rudnika uglja u sastavu Koncerna prema JP Elektroprivreda Sarajevo
  • Stavljanje van snage jednostrane odluke poslodavca u rudnicima uglja u sastavu Koncerna o primjeni novog pravilnika o radu i pravilnika o radnom učinka
  • Poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH
  • Potpuna realizacija Sporazuma koji je potpisao Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH i JP EP 19. maja 2021. godine
  • Smjena Admira Andelije, generalnog direktora JP Elektroprivreda
  • Smjena direktora rudnika uglja u sastavu Koncerna koji se jednostranom odlukom poslodavca po nalogu iz JP EP stavili u primjenu novi pravilnik o radu i pravilnik o radnom učinku
  • Utvrđivanje minimalne plate u oblasti rudarstva u FBiH u visini od 1000 KM