Saopštenje Platforme za progres Zavidovići: Uočene nepravilnosti u radu novog saziva Općinskog vijeća Zavidovići

Općinska odbor Zavidovići Platforme za progres izdao je saopštenje za javnost, a u pogledu prve održane sjednice novog saziva Općinskog vijeća Zavidovići.

Iako ova stranka nije osvojila vijećničkih mandat u novom sazivu, tvrde da će podržati sve ono što je progresivno i da će djelovati kao korektivni faktor i da smatraju potrebu da se oglase po ovom pitanju.

Saopštenje Platforme za progres općinski odbor Zavidovići, a koje je stiglo na adresu Z Portala, prenosimo u nastavku:

Platforma za progres u okviru svojih programskih ciljeva podržava sve ono što je progresivno i što može doprinijeti javnom interesu i razvoju društva u cjelini. Smatramo da svakako treba dati šansu i podršku novom sazivu Općinskog vijeća Zavidovići ali ne možemo da ne primijetimo da se već na samom početku rada ovog saziva Općinskog vijeća uočavaju velike nepravilnosti u radu. S tim ciljem želimo da djelujemo kao korektivni faktor i da skrenemo pažnju novoj većini u Općinskom vijeću Zavidovići na određene pojave koje nisu svojstvene za demokratska društva i koje kao takve sigurno nisu u interesu građana i Zavidovića kao općine u cjelini.
Nova većina u vijeću već nakon dvije sjednice pokazuje izrazitu samovolju u radu ne poštujući ni propise ni bilo kakve procedure i time pokazuju da bi njihov cijeli mandat mogao ići u smjeru opće samovolje i isključivo sa ciljem ostvarivanja interesa te većine i njima bliskih ljudi.
Prilikom izbora i imenovanja članova općinskih komisija pokazana je tolika bahatost da svaki dalji rad u vijeću svodi se na apsurd i pokazatelj je da je postojeća većina u vijeću bit sama sebi svrha. 
Na prvoj radnoj sjednici Općinskog vijeća Zavidovići održanoj 25.01.2021.godine za samo jednu sjednicu Općinsko vijeće uspjelo je do te mjere degradirati samo vijeće, komisiju za izbor i imenovanje, imenovanu od tog istog vijeća, i na kraju, kao najbitnije, degradirane su sve naše sugrađanke. Prvenstveno u nacrtu budžeta općine za 2021.godinu smanjen je transfer za nezaposlene porodilje. U vremenu kada se ljudi masovno iseljavaju iz Zavidovića i kada masovno ostaju bez posla, jedan ovakav potez je blago rečeno provokacija za sve naše sugrađane, a svakako posebno za žene.
Sa druge strane, ne poštujući općinsku komisiju za izbor i imenovanja, mimo prijedloga te komisije, za Komisiju za društvene djelatnosti, ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova naprasno na samoj sjednici predlažu se nova imena. Da svakako apsurd bude veći u komisiju za ravnopravnost spolova koja se sastoji od 5 članova, bira se 5 muškaraca. Baš lijep primjer ostalima kako se vodi računa o ravnopravnosti polova.
Platforma za progres iako ne participira u radu Općinskog vijeća, osjeća moralnu i svaku dužnost da reaguje na ovakve pojave i sigurno nikada ne bi učestvovala u radu ovakvog vijeća, tako da predlažemo i svim ostalim opozicionim političkim subjektima da bojkotuju rad ovakvog vijeća i da na taj način jasno pokažu građanima da ne podržavaju ovoliki oblik samovolje koji zajedno sa radom načelnika vodi i neki novi oblik diktature po principu “jači tlači”. Svakako svrha opozicije unutar vijeća svodi se na puko prisustvovanje bez mogućnosti bilo kakvog uticaja.
Smatramo da bi bojkotovanje rada vijeća od strane svih opozicionih političkih subjekata poslalo snažnu poruku građanima da se ničija samovolja i političko ili bilo kakvo drugo zlostavljanje neće tolerisati. Sa druge strane, vijeće u preostalom sastavu izgubilo bi smisao djelovanja bez obzira što bi i dalje imalo pravnu snagu, ali bi takvim radom upravo pokazali da su sami sebi svrha, što ustvari i jesu.
Platforma za progres nastavit će sa aktivnim radom i oglašavanjem, a sve sa ciljem kako bi se građanima pružile adekvatne informacije i kako bi građani uvidjeli da postoje politički subjekti koji su spremni u svako vrijeme stati u odbranu interesa svih građana općine Zavidovići.
Ovo i ovakvo vijeće sada je izvršilo apsolutnu degradaciju svih žena Zavidovića, postavlja se pitanje koje sljedeći na redu? Naravno ovo je samo dio osvrta na rad vijeća, svakako ćemo se oglasiti po pitanju nacrta budžeta i aktivno učestvovati u javnoj raspravi po navedenom pitanju, te blagovremeno izvještavati javnost o uočenim nepravilnostima.