Sastanak policijskog komesara Uprave policije MUP-a ZDK s načelnicima policijskih uprava

Jučer je policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, Admir Gazić održao je radni sastanak s načelnicima Policijskih uprava s područja Zeničko-dobojskog kantona.

U skladu sa usvojenim dnevnim redom, na sastanku su analizirani uporedni rezultati rada za period januar-septembar 2022/2023. godine, te je razmatrana aktuelna problematika, dok su u nastavku sastanka razmatrana i analizirana druga dešavanja na području Zeničko-dobojskog kantona, a koja su u nadležnosti Uprave policije.

U okviru svog izlaganja, komesar Gazić je naglasio da će svim načelnicima pružati nesebičnu podršku u radu, kako bi se u narednom periodu poduzele konkretne mjere i radnje, koje su rezultat određenih analiza i procjena, s ciljem poboljšanja postojećeg stanja i postizanja boljih rezultata.

Također je naglasio da naložene mjere moraju biti poduzete profesionalno i efikasno i da zahtjeva od rukovodnih policijskih službenika krajnje odgovoran i ozbiljan pristup u postupanju i djelovanju, u okviru utvrđenih nadležnosti, kako bi se adekvatno reagovalo na sve sigurnosne rizike i pojave, a pripravnost i preventivne mjere, u kontekstu aktuelnih dešavanja u zemlji i regiji, podigle na najviši nivo.